Grip Aşısı Bilmecesi sürüyor. E-Nabız Uygulamasına Nasıl Kayıt Olunur?

Grip, influenza virüsünün sebep olduğu, çoğu zaman güz sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde henüz sık görülen bulaşıcı bir hastalık. Covid-19 salgınının ikinci dalgası olarak nitelendirilecek güz ayları yaşanırken, sıhhat merkezlerine başvuran hastaların Covid-19 mu grip mi bulunduğunu ayırmanın güçleşeceği belirtiliyor. Her iki hastalık da benzer emare ve bulgular gösterdiği için gelecek günlerde sıhhat hizmet birimlerinde kaygı verici yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

GRİP AŞISINA YOĞUN TALEP VAR

Bu aşamada, büyük önemi olan grip aşısına olan talep artmış durumda. Grip aşısı temininde yaşanmış olan sorun ve risk grubundaki hastaların büyük bölümünün yeni risk değerlendirme kriterleri sebebiyle risk grubunda kabul edilmemeleri kaygı yaratıyor.  Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, grip aşısı yaptırma konusunda;“Bu mevzuyla ilgili yükseltilmiş yeni kriterlerin sorumluluğunu aile hekimlerine yüklemek ne mantıklı ne de bilimseldir” diyor. Bu açıklamanın sebebi, son günlerde grip aşısı ile ilgili yaşanmış olan kriz. Risk grubunda olması durumunda sistemin aşı yapılmasına izin vermediği ve “Risk grubunda değilsiniz!” cümlesiyle şaşırttığı oldukca sayıda yurttaş mağdur durumda. Peki bu aşıyı yaptırabilmek için hangi şartlara uymak gerekiyor?

YENİ AŞI KRİTERLERİ MANTIK VE BİLİM İLE AÇIKLANAMAZ

Prof. Dr. Ersin Akpınar, yapmış olduğu açıklamada, “Grip aşısının kimlere yapılması icap ettiğinin belirlenmesinde, kullanımı bilimsel olmayan bir skorlama kullanmak ve bu mantık dışı grip aşısı skorlama yöntemini aile sağlığı merkezlerine uygulatmak; Sağlıkta sertlik, artan iş yükü sebebiyle hizmet sunumunun engellenmesi ve Covid-19 bulaşmasının artmasına sebep olmaktan başka işe yaramayacaktır” diyerek itirazını sürdürüyor; “ ‘Charlson Komorbidite’ isminde olan indeksi kullanarak grip aşısının kimlere yapılması icap ettiğinin belirlenmesi mantık ve bilim ile açıklanamaz. Astımlı ya da KOAH’lı bir hastanın bu skordaki puanı ‘1’ iken 5 ve henüz yukarı bir skorlama olması icap ettiğini belirtmek bilim dışıdır. Aşı yaptırmak için Astım + Şeker Hastalığı + Koroner Arter Hastalığı (kalp krizi geçirmiş olmak ) + Karaciğer hastalığının tümünün bir hastada olması 4 puan etmekte ve hastanın grip aşısını yaptırmasına yetmemektedir.

Bakanlığı, grip aşısı yapılması ihtiyaç duyulan risk gruplarını belirlemişti. İşte grip aşısı yaptırması ihtiyaç duyulan risk grupları:

*65 yaş ve üstü ve 2 yaş altı kişiler,

*6 ay- 18 yaş içinde olup uzun süre aspirin kullanımı gerekenler

*Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,

*Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı bulunanlar,

*Kronik böbrek hastalığı olanlar,

*Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar,

*Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)

*Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar

*Aşırı şişman olanlar

*Gebeler

*Sıhhat çalışanları

AHASEN yukarıda belirtilen gruplara grip aşısı yapılmasının sağlanması, bilimsel olmayan ve mantık dışı yükseltilmiş grip aşısı yaptırma skorlarının uygulanmasına son verilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Yayım tarihi
Sağlık olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.